Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
riksvåpen

Merknadsfrist 25.10.2016

Søknad om utfylling i sjø i Sandøy kommune

I.P. Huse søkjer om løyve til utfylling ved eigedommane gnr 7 bnr 240, 261 og 262 på Steinshamn.

epos_82x58

Bokbåten Epos

biblioteket

Sandøy bibliotek

Nye opningstider på biblioteket.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Pressemelding

Sandøy kommune er meldt inn i ROBEK

helse møre og romsdal

Helse Møre og Romsdal - Aktivitetsoversikt haust 2016

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal haust 2016

Aktivitetsplan

planer regulering

Regulering Steinshamn - Areal til fiskeriretta næringsverksemd

Formannskapet i Sandøy har 29.08.16 gjort følgande vedtak:

I medhald av Plan- og bygningslova §12-10 vedtek formannskapet å legge reguleringsplan for Steinshamn - Areal til fiskeriretta næringsareal ut til andre gongs ettersyn i perioden 05.09.- 16.10.16.

planer regulering

Omregulering Steinshamn - Sandøytunet

Formannskapet i Sandøy har 29.08.16 i F -sak 2016/85 gjort følgande vedtak:

I medhald av Plan- og bygningslova §12-10 vedtek formannskapet å legge reguleringsplan for brnr 7/140 ut til offentleg ettersyn i perioden 05.09.16 - 16.10.16.

gluehbirne01

Tekniske tenester

Tekniske tenester har avgrensa opningstid framover og vi ber om at de som har saker de treng å drøfte med teknisk tek kontakt med servicetorget og avtaler tid på førehand. Bruk telefon 71277500 eller post@sandoy.kommune.no

KOMREF

Kommunereforma - Intensjonsavtale - Frist for kommentarar

Sandøy kommunestyre har i sak K-2016/69 gjort slikt vedtak:

Sandøy kommune vel å bygge på ei ny kommune basert på intensjonsavtalen Nye Ålesund kommune, datert 15. juni 2016. Den nye kommunen skal etablerast frå 1.1.2020.