Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
QuestMedia

Påmelding til skulemat/kantine for skuleåret 2014/2015

Påmelding gjeld for nye elevar. Frist for påmelding 12. oktober 2014.

Dei som er påmelde frå før, har kantinetilbod til dette vert sagt opp skriftleg.

God helse  064

Åpen dag - småbarnstreff

Oppstart tysdag 19.august

NB

Harøy barnehage, Harøy skule og kulturskule - Oppstart

Informasjon om oppstart barnehage-, skule- og kulturskuleåret 2014/2015

øyriket

Alle som har lyst og anledning, vert invitert til å delta

Bli med ØYRIKET til Molde 13. september

Det blir anledning til å selje, marknadsføre, servere og engasjere med alle typar av aktivitet denne dagen.

aktivitetar for barn  .bmp

Aktivitetsvekå 2014 - sluttrapport

I veke 27/2014 arrangerte Sandøy kommune i samarbeid med lag og organisasjonar "Aktivitetsveka 2014". Tiltaket er godt støtta av bedrifter i kommunen og God helse- satsinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, noko som gjer at tiltaket kan gjennomførast slik for 3.året.

Vi takkar alle som har bidratt til at dette vart ei kjekk veke for barn, unge og vaksne - og ser fram til fortsetjinga.

Sandoytunet

Sandøytunet 2014 - 2016 Moglegheitsstudie

Sandøy kommune sette av midlar i budsjett og handlingsplan for 2014 til utgreiing av 10 nye heildøgns omsorgsplassar som kan erstatte dagens langtidsavdelingar, og å sjå på samlokalisering av samfunnsfunksjonar, rådhus.

Moglegheitsstudiet vart presentert i ope møte i Sandøyhagen den 18.06.2014. Vidare arbeid med saka i septembermøte i kommunestyret.

umsvarsling  .bmp

Ny informasjon: Befolkningsvarsling - Sandøy kommune

Sandøy kommune har teke i bruk system for befolkningsvarsling. No kan du endre dine opplysningar - kva telefonnr. du vil ha varslinga til.

jonsokbål

Sandøy kommune, brannvesenet

Sandøy kommune har reglar for bål i perioden 15. april - 15. september

stoppskilt

Vegstenging i periodar

Enkelte vegstrekningar kan bli stengt i kortare periodar utan nærare varsling på grunn av skogrydding

skogrydding

Skogrydding i Sandøy

Sandøy kommune vil i samarbeid med Statens vegvesen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre eit prosjekt for å rydde skog langs vegane på Harøya og Finnøya.