Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
vegnamn

Tildeling av adresser i Sandøy kommune

Sandøy kommunestyre har i K-sak 14/21 og 14/34 vedteke vegnamn og husnummer i Sandøy kommune.

Kvalen

Kvar fredag kl 19.00 til 23.00

Ungdomsklubben Kvalen

Ungdomsklubben Kvalen har ope kvar fredag kl 19.00 til 23.00. Alder 13 - 18 år. Inngangsbillett: kr 20. Open kiosk. Første opningsdag 17.10.2014

omsorg

Veke 8 2015

Kurs i basiskunnskap for vikarar i omsorgstenester

Er du mellom 16 og 20 år i 2015 og vil kvalifisere deg til å søkje vikararbeid i Sandøy kommune i 2015? Som eit ledd i ungdomsretta tiltak for 2015 vil vi arrangere kurs i Sandøyheimen i veke 8. Kursdagar vert tysdag til torsdag.

menu logo  .png

MOT i Sandøy kommune

MOT har livet til ungdom i sentrum!

MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å seie nei

Merknadsfrist 10.11.2014

Regulering Steinshamn - areal fiskeriretta næringsverksemd

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av reguleringsarbeid. Formålet med reguleringa er å legge til rette for utfylling av nytt areal til fiskeriretta næringsverksemd.

snøbrøyting

Søknadsfrist: 08.10.2014

Utlysing av brøyteavtale for Sandøy kommune

Sandøy kommune lyser ut avtale om brøyting og strøing på Harøya og Finnøya.

Husbanken

Søknadsfrist: 15.11.2014

Tilskot til tilpassing av bustad

Kommunen har i år framleis ein del tilskotsmidlar frå Husbanken til tilpassing av bustad. Tilskotet er behovsprøvd. Personar med alminneleg god økonomi er i målgruppar. Meir informasjon om søknadsskjema finn du på Husbanken si heimeside. Søknaden kan du sende til NAV Sandøy, 6487 Harøy. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med NAV Sandøy på tlf. 55553333. Søknadsfristen er 15.11.2014.

Sandøyhagen

Søknadsfrist 1. november 2014

Ledig stilling som rektor ved Harøy skule frå 1.1.2015

Stillinga sitt forvaltningsnivå er verksemda Harøy skule inkludert tenestene Harøy SFO, Sandøy kulturskule, Sandøy folkebibliotek og Sandøy vaksenopplæring.

Jonsmarka

Jonsmarka og Harneshaugen

Ungdomsbustader til leige