Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
KommunereformBilde

Kommunereforma - Intensjonsavtale - Frist for kommentarar

Sandøy kommunestyre har i sak K-2016/69 gjort slikt vedtak:

Sandøy kommune vel å bygge på ei ny kommune basert på intensjonsavtalen Nye Ålesund kommune, datert 15. juni 2016. Den nye kommunen skal etablerast frå 1.1.2020.

Intensjonsavtalen er distribuert til alle husstandane i kommunen, og Ordføraren har opna for at innbyggjarane kan kome med kommentarar.

I brevet var det ikkje sett frist for kommentarar, men Ordføraren ber om at desse vert sendt til kommunen innan 15. oktober 2016

sandoy brannvesen[1]

Ledige stillingar

Sandøy brannvesen

Sandøy brannvesen har to ledige stillingar som deltidsmannskap som brannkonstabel/røykdykkar

ARIM LOGO

Miljøstasjonen i Breivika

Miljøstasjonen i Breivika blir stengt 11. juli og 24. oktober 2016. Sjå lenkje til Årim.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Busetting av flyktningar

I samband med busetting av flyktningar er kommunen fortsatt interesert i å få kontakt med folk som kan ha bustader til leige. Bruk skjema som ligg under "Busetting av flyktningar", ta kontakt med Lodvar Espeland direkte på tlf.: 712 77 517, eller send e-post til lodvar.espeland@sandoy.kommune.no

Lokalt Talentstipend

Vinnaren av lokalt talentstipend 2016

Pressemelding Lokalt talentstipend

KOMREF

Avtale mellom Ålesund kommune, Haram kommune, Sandøy kommune og Skodje kommune - Ålesund 15. juni 2016

Denne avtalen bygger på intensjonsavtalen for regionkommunen Ålesund, og har som formål å konkretisere denne. Der gjeldande avtaletekst i intensjonsavtalen for regionkommunen Ålesund står i konflikt med denne avtalen, vil teksten i denne avtalen vere gjeldande. 

Kommunevåpen med omriss_70x89

Gjeldande frå og med 31.05.2016

Ny postliste og møteplan

Kommunevåpen med omriss_65x83

Frist 20.06.2016

Norskopplæring 2016/ 2017

Sandøy kommune vurderer om ein skal starte opp med norskopplæring sjølv, i staden for å kjøpe opplæringa i Haram som ein har gjort 2015/ 2016.

skatteetaten logo

Nye tenester frå Skatteetaten

Skatteetaten lanserar i år to nye tenestar. Næringsrapport skatt - ein anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Oppslag- Næringsrapport skatt

Ny teneste for endring av skattekort lanserast i Sandøy kommune. Som ein del av moderniseringsløpet i Skatteetaten pågår det no eit større prosjekt innanfor forskudd, skatteberegning og skatteoppgjer. Moderniseringa vil òg bidra til meir brukervennlege digitale tenestar for skatteytarar. Ny teneste for endring av skattekort