Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
Kommunevåpen med omriss_65x83

Teknisk etat - Byggesaker

Har du behov for å avtale møte med saksbehandlaren for byggesaker, ber vi om at du sender inn skjema du finn i lenkja under. Der i frå avtaler han tidspunkt for møte. Saksbehandlar har kontordag i Sandøy kvar tysdag.

  https://e-skjema.no/Sandoy/skjema/SKO022/Frespurnad__Byggesak

 

Kvalen_80x88

Ungdomsklubben Kvalen

Den 29.09 vart det halde møte for å avgjere kva som skal skje vidare i forhald til drift av "Kvalen".

Informasjon

Blinkande lys

Asfaltering

Det vert asfaltering av fylkesveg 208 Brunvollsvegen og Morsundvegen onsdag 19. og torsdag 20. oktober. Trafikantar må vere merksam på fleire skarpe og høge asfaltkantar frå tysdag 18. oktober. Ber om at ein nytar omkøyring via Breivikvegen for dei som bur på Brunvoll og Morsundet.

Det vert òg arfaltarbeid på Storholmvegen fylkesveg 207, rundt svingen ved småbåthamna og Rostein A/S.

Beklager ulempene dette medfører.

Spørsmål kan rettast til teknisk vakt: Tlf.: 478 79 100

gluehbirne01

Byggesaksbehandling - Ny ordning

Som eit ledd i arbeidet med å bygge gode stabile tenester for framtida i den nye kommunen er det no igangsett eit pilotprosjekt der Sandøy og Skodje har inngådd eit eit samarbeid for bygge og -delesaksbehandling, som inneber at Skodje sin saksbehandlar også behandlar Sandøy sine byggesaker.

Byggesaksbehandler har kontordag i Sandøy kvar tysdag. Søknader, spørsmål og andre henvendingar sendast som vanleg til post@sandoy.kommune.no

Om du har behov for å møte saksbehandlaren ber vi om at de avtaler tid på førehand, kontakt servicetorget på 712 77 500.

 

 

Kommunevåpen med omriss_65x83

Sal av "Bergmo"

Med atterhald om godkjenning i kommunestyret 20.10.2016.

Oppslag

biblioteket

Sandøy bibliotek

Biblioteket vert stengt onsdag 12.oktober.

 

ARIM LOGO

Miljøstasjonen i Breivika

Miljøstasjonen i Breivika blir stengt 11. juli og 24. oktober 2016. Sjå lenkje til Årim.

Sprøyte_84x83

Influensa- vaksinasjon

Ein kan få influensavaksine ved å henvende seg til helsestasjonen eller legekontoret. Sjå oppslaget for å finne ut om du er i gruppa som er anbefalt å ta vaksina.

Oppslag