Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen

Merknadsfrist 10.11.2014

Regulering Steinshamn - areal fiskeriretta næringsverksemd

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av reguleringsarbeid. Formålet med reguleringa er å legge til rette for utfylling av nytt areal til fiskeriretta næringsverksemd.

snøbrøyting

Søknadsfrist: 08.10.2014

Utlysing av brøyteavtale for Sandøy kommune

Sandøy kommune lyser ut avtale om brøyting og strøing på Harøya og Finnøya.

Husbanken

Søknadsfrist: 15.11.2014

Tilskot til tilpassing av bustad

Kommunen har i år framleis ein del tilskotsmidlar frå Husbanken til tilpassing av bustad. Tilskotet er behovsprøvd. Personar med alminneleg god økonomi er i målgruppar. Meir informasjon om søknadsskjema finn du på Husbanken si heimeside. Søknaden kan du sende til NAV Sandøy, 6487 Harøy. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med NAV Sandøy på tlf. 55553333. Søknadsfristen er 15.11.2014.

Sandøyhagen

Søknadsfrist 1. november 2014

Ledig stilling som rektor ved Harøy skule frå 1.1.2015

Stillinga sitt forvaltningsnivå er verksemda Harøy skule inkludert tenestene Harøy SFO, Sandøy kulturskule, Sandøy folkebibliotek og Sandøy vaksenopplæring.

Sandøyhagen

Søknadsfrist: 30. september 2014

Harøy skule søkjer etter lærarar i to ledige vikariat, samt tilkallingsvikarar

Begge vikariata er på 100% stilling, og er ledige frå veke 42 og ut skuleåret 2014/15

Sunnmøre på offensiven i kommunereforma

Torsdag 25. september var formannskapsrepresentantar frå heile Sunnmøre, også frå Sandøy, samla for å diskutere korleis kommunereforma bør møtast i vår region.

ebok 2

Sandøy bibliotek - nasjonalt lånekort

Sandøy bibliotek har no e-bøker. For å låne e-bøker må du ha nasjonalt lånekort. Gå på lenkja og les meir om bibliotekkort og lånereglar. Her finn du også søknadsskjema.