Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
biblioteket

Sandøy bibliotek

Nye opningstider på biblioteket.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Pressemelding

Sandøy kommune er meldt inn i ROBEK

sandoy brannvesen_80x89

Open dag på brannstasjonen

24.09.16 kl. 11:00- 14:00

Oppslag

helse møre og romsdal

Helse Møre og Romsdal - Aktivitetsoversikt haust 2016

Kurs og grupper for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal haust 2016

Aktivitetsplan

planer regulering

Regulering Steinshamn - Areal til fiskeriretta næringsverksemd

Formannskapet i Sandøy har 29.08.16 gjort følgande vedtak:

I medhald av Plan- og bygningslova §12-10 vedtek formannskapet å legge reguleringsplan for Steinshamn - Areal til fiskeriretta næringsareal ut til andre gongs ettersyn i perioden 05.09.- 16.10.16.

planer regulering

Omregulering Steinshamn - Sandøytunet

Formannskapet i Sandøy har 29.08.16 i F -sak 2016/85 gjort følgande vedtak:

I medhald av Plan- og bygningslova §12-10 vedtek formannskapet å legge reguleringsplan for brnr 7/140 ut til offentleg ettersyn i perioden 05.09.16 - 16.10.16.

gluehbirne01

Tekniske tenester

Tekniske tenester har avgrensa opningstid framover og vi ber om at de som har saker de treng å drøfte med teknisk tek kontakt med servicetorget og avtaler tid på førehand. Bruk telefon 71277500 eller post@sandoy.kommune.no

Kommunevåpen med omriss_65x83

Norskopplæring 2016/ 2017

Ved interesse for påmelding til opplæring, send e-post til: post@sandoy.kommune.no  eller skriftleg søknad til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112. 6487 Harøy.

NB! Påmeldingsfrist 09.09.16

ikon brannvesen_80x92

Sandøy brannvesen

Ledige stillingar i Sandøy brannvesen

 

Utlysingstekst