Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
Årim logo

Henting av avfall før og etter jul

Avfallet blir henta på andre dagar og tidspunkt enn normalt. Pass på at avfallet står godt synleg og klart til kl 0600, og at tilkomsten er god.Ta kontakt med Årim dersom du har såørsmål.

broytebil

Brøyting

Kommunen har no tatt brøyting av kommunale og fylkeskommunale vegar i eigen regi. I ordinær arbeidstid kan spørsmål og henvendingar om brøyting rettast til Gerhard S. Fitje, mobil 95042690, epost: gerhard.fitje@sandoy.kommune.no. Etter arbeidstid og helg: Teknisk vakt, mobiltlf. 47879100.

Kommunevåpen Sandoy  .bmp

05.12.2014 - 22.01.2015

Kommuneplanens arealdel for Sandøy kommune - andre gongs offentleg ettersyn

I medhald av Plan- og bygningslova § 11-14 har formannskapet vedteke å legge kommuneplanens arealdel ut på andre gongs offentleg ettersyn i perioden 05.12.2014 - 22.01.2015.

05.12.2014 - 18.01.2015

Reguleringsplan Pe-hamna - andre gongs offentleg ettersyn

I medhald av Plan- og bygninglova § 12-10 vedtok formannskapet å legge reguleringsplan for Pe-hamna ut til andre gongs offentleg ettersyn i perioden 05.12.2014 - 18.01.2015

budsjett

Merknadsfrist 10.12.2014

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Framlegg til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 27.11.2014 - 10.12.2014. Merknadsfrist er 10.12.2014.

Arbeidsgiverkontroll

Er du arbeidsgiver eller næringsdrivande?

Tilbod om kurs - informasjonsdag - frå Interkommunal Arbeidsgiverkontroll

Merknadsfrist: 20. desember 2014

Regulering - Høgdebasseng for vassforsyning

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av reguleringsarbeid. Føremålet med reguleringa er å legge til rette for bygging av høgdebasseng for vassforsyning. Planen omfattar også tilkomstveg og tomter på gbnr. 14/233.

vegnamn

Tildeling av adresser i Sandøy kommune

Sandøy kommunestyre har i K-sak 14/21 og 14/34 vedteke vegnamn og husnummer i Sandøy kommune.