Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
skatteetaten logo

Nye tenestar frå Skatteetaten

Skatteetaten lanserar i år to nye tenestar. Næringsrapport skatt - ein anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold. Oppslag- Næringsrapport skatt

Ny teneste for endring av skattekort lanserast i Sandøy kommune. Som ein del av moderniseringsløpet i Skatteetaten pågår det no eit større prosjekt innanfor forskudd, skatteberegning og skatteoppgjer. Moderniseringa vil òg bidra til meir brukervennlege digitale tenestar for skatteytarar. Ny teneste for endring av skattekort

Kommunevåpen med omriss_65x83

Søknadsfrist 31.05.2016

Kulturmidlar

Verktykasse

Bustadprosjekt

Sandøy kommune har i tråd med vedtak i kommmunestyresak 16/16 av 25. ferbruar 2016, lyst ut konkurranse på bygging av nye bustader m.m. Kunngjeringa finn de på www.doffin.no med referansenummer 2016-904601

KOMREF

Innbyggarbrosjyre

Intensjonsavtalar mellom Sandøy kommune og regionkommune Ålesund - Og Sandøy kommune og Haram kommune.

Brosjyre

Kommunevåpen med omriss

Merknadsfrist 27.04.2016

Kunngjering - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar 2017 - 2020

Formannskapet har i møte 11.04. valt skjønnsmedlemmar, meddommarar for lagmannsretten og tingretten og jordskiftemeddommarar. Eventuelle innvendingar rettast skriftleg til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 Harøy eller på epost til post@sandoy.kommune.no innan 27.04.2016.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kommunestruktur

Kunnskapsgrunnlag for eventuell deling av kommunen

 

Rapport

Lokalt Talentstipend

NB! Søknadsfrist 1. Juni

Lokalt talentstipend

Lokalt talentstipend er eit samarbeid mellom bedrifter i Sandøy kommune. Stipendet er ope å søkje for alle typar talent mellom 15- 30 år, som bur eller kjem frå kommuna.

 

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kunngjering skadegås

Viltnemnda i Sandøy har i møte 29.02.16 fatta flg. vedtak: Det vil foregå felling av skadegås på driven innmark i Sandøy kommune i tidsperioden frå 14. mars t.o.m 16. mai 2016, unntatt søn- og heilagdagar i perioden og frå skjærtorsdag til og med 2. påskedag.