Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
planer

Reguleringsplan for hytteområde - gbnr 03/012,263 på Sandøya - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 23.11.2015 i F-sak 15/61 å legge forslag til reguleringsplan for eit mindre hytteområde på Sandøya ut til offentleg ettersyn i perioden 26.11.2015-17.01.2016. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 18.01.2016.

planer regulering

Reguleringsplan for Bjørktun - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok 23.11.2015 i F-sak 15/60 å legge forslag til reguleringsplan for Bjørktun ut til offentleg ettersyn i perioden 26.11.2015 -17.01.2016. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 18.01.2016.

flyktning

Pressemelding

Sandøy kommunestyre gjorde i møte 19.11.2015 K-sak 15/37 vedtak om busetting av 15 flyktningar i året i perioden 2016 - 2020.

planer

Reguleringsplan for fiskeriretta næringsareal - Steinshamn - offentleg ettersyn

Formannskapet vedtok i F-sak 15/52 å legge forslag til reguleringsplan for fiskeriretta næringsareal på Steinshamn ut til offentleg ettersyn i perioden 9.11.-21.12.2015. Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 HARØY eller post@sandoy.kommune.no innan 21.12.2015.

politiet

Hvor lite skal du finne deg i?

Hvor lite skal du finne deg i? - ein kampanje frå politiet for å forebygge vold i nære relasjonar.

Flyktning

Høyring - Busettingsplan for flyktningar

Utkast til busettingsplan for flyktningar vert med dette lagt ut til offentleg høyring i perioden 12.10. - 28.10.2015.

kyrkjevalet

Soknerådsvalet i Sandøy

Her finn du liste over dei som vart vald inn i Sandøy sokneråd for perioden 2015 - 2019.

valglogo gull nynorsk

Kommunestyre- og fylkestingsvalet i Sandøy kommune

Her finn du resultatet frå Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Oppstart: 15. september 2015

Dagaktivitetssenter for menneske med demenssjukdom

bokstabel

Sandøy bibliotek

Ny biblioteksjef er på plass!

Opningstidene på biblioteket er førebels som før.