Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
politiet

Stenging av Sund og Fræna lensmannskontor sommaren 2015

Av tenestemessige hensyn blir lensmannskontora i Fræna og Sund stengde frå og med 29.06. - til og med 07.08.

valglogo gull nynorsk

Førehandsrøysting ved Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Førehandsrøysting går føre seg på Rådhuset. Sjå vedlagte oppslag.

Bustadhus

NAV Sandøy orienterer:

Låne- og tilskotsordningar til bustad

Rør

Oppstart med legging av ny hovudvassleidning frå Myklebust til Breivika.

Arbeidet med legging av den nye hovudvassleidninga langs fylkesveg 207 frå Myklebust til Breivika vil starte opp medio juni.

kyrkjevalet

Kyrkjevalet 2015

Her finn du informasjon om Kyrkjevalet i Sandøy 2015.

Sandoytunet

Sandøytunet 2014 - 2016

Sandøy kommune sette av midlar i budsjett og handlingsplan for 2014 til utgreiing av 10 nye heildøgns omsorgsplassar som kan erstatte dagens langtidsavdelingar, og å sjå på samlokalisering av samfunnsfunksjonar, rådhus.

Moglegheitsstudiet vart presentert i ope møte i Sandøyhagen den 18.06.2014. Moglegheitsstudiet vart behandla i kommunestyret hausten 2014. Klikk Les meir for å lese vedtaket frå kommunestyremøte 23.10.2014, PS-sak 14/42: Avklaring av vedtak, prosessframdrift.

I kommunestyremøte 23.04.2015 var saka lagt fram som orienteringssak.

folkehelseinstituttet

Folkehelseprofilar 2015 for kommunane er publiserte

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilar 2015 for kommunane.. 2015-profilane inneheld nye indikatorar:

  • Utdanningsforskjellar i forventa levealder
  • Utvida indikator på drikkevatn
  • Lågaste meistringsnivå i rekning
  • Overvekt blant kvinner
  • Antibiotikabruk