Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
Verktykasse

Bustadprosjekt

Sandøy kommune har i tråd med vedtak i kommmunestyresak 16/16 av 25. ferbruar 2016, lyst ut konkurranse på bygging av nye bustader m.m. Kunngjeringa finn de på www.doffin.no med referansenummer 2016-904601

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kommunereforma - Innbyggarundersøking

Selskapet Norstat/ Opinion vil frå og med 22. april og i tre veker gjennomføre ei innbyggarundersøking for Sandøy i forbindelse med kommunereforma.

Alle som er født i 2000 eller tidlegare,som er busatt i kommunen og er registrert med telefonnummer vil kunne delta i undersøkinga.  Telefonnummeret som blir brukt: 73 10 21 00

Spørsmål

 

KOMREF

Innbyggarbrosjyre

Intensjonsavtalar mellom Sandøy kommune og regionkommune Ålesund - Og Sandøy kommune og Haram kommune.

Brosjyre

Kommunevåpen med omriss

Merknadsfrist 27.04.2016

Kunngjering - Val av meddommarar og skjønnsmedlemmar 2017 - 2020

Formannskapet har i møte 11.04. valt skjønnsmedlemmar, meddommarar for lagmannsretten og tingretten og jordskiftemeddommarar. Eventuelle innvendingar rettast skriftleg til Sandøy kommune, Steinshamnvegen 112, 6487 Harøy eller på epost til post@sandoy.kommune.no innan 27.04.2016.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kommunestruktur

Kunnskapsgrunnlag for eventuell deling av kommunen

 

Rapport

Lokalt Talentstipend

NB! Søknadsfrist 1. Juni

Lokalt talentstipend

Lokalt talentstipend er eit samarbeid mellom bedrifter i Sandøy kommune. Stipendet er ope å søkje for alle typar talent mellom 15- 30 år, som bur eller kjem frå kommuna.

 

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kunngjering skadegås

Viltnemnda i Sandøy har i møte 29.02.16 fatta flg. vedtak: Det vil foregå felling av skadegås på driven innmark i Sandøy kommune i tidsperioden frå 14. mars t.o.m 16. mai 2016, unntatt søn- og heilagdagar i perioden og frå skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

Kommunevåpen med omriss_65x83

Kartlegging av ledige bustader - private huseigarar

I samband med at Sandøy kommunestyre har gjort vedtak om å busette flyktningar i kommunen dei neste åra, vil vi samle relevant informasjon og dokument i saka på eit eige område her på heimesida.

God helse 064_80x83

Oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar 2015

Oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar er basert på statistikk som var tilgjengeleg hausten 2015. På mange områder kan vi sjå at statistikken viser eit positivt bilete av helsetilstanden i Sandøy kommune, men der er også områder som kan verke negativt inn på folkehelsa til innbyggarane.

Samandrag