Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen

Søknadsfrist 1. mars 2015

Ferievikarar/ungdomsretta tiltak

I Sandøy kommune har vi behov for ferievikarar, og tilbyr ungdomsretta tiltak i perioden veke 25 - 33.

nybygg

Informasjonsskriv frå Oppvekst og kultur - politisk streik onsdag 28.januar kl.14.00 - 16.00

Gjeld for Harøy skule, Harøy barnehage og Sandøy kulturskule. Sjå vedlagte informasjonsskriv

barnehagefigur

Søknadsfrist 15.mars 2015

Barnehageopptak 2015/2016 i Sandøy kommune

Her finn du lenkje til oppslaget og søknadsskjema

Med atterhald om vedtak i Sandøy kommunestyre den 26.02.2015 vert opphaldskategoriane ved Harøy barnehage endra frå og med barnehageåret 2015/2016. Tilboda som er foreslått vert vidareført er 100%, 80% og 60% opphaldstid. Kategoriane som vert foreslått fjerna er 50% opphaldstid og 3 dagar korttid.

HF 3 forside hovedspalte

Oppstart 14.03.2015

Helsefagarbeidar - Kurs i Ålesund

Besteforeldre som har barnebarn med nedsett funksjonsevne

Helse Møre og Romsdal - Besteforeldresamling 11. mars, Åsebøen

sunnmøre regionråd

Innovasjonsstudium for kommunene på Sunnmøre - invitasjon til informasjonsmøter 3. og 4.mars

Til høsten tilbyr Sunnmøre Regionråd i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer eit studium innan innovasjon.

Vassbekkhaugen omsorgsbustad  .bmp

Søknadsfrist: 28.januar

Ledig omsorgsbustad på Vassbekkhaugen