Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
Sandoytunet

Sandøytunet 2014 - 2016

Sandøy kommune sette av midlar i budsjett og handlingsplan for 2014 til utgreiing av 10 nye heildøgns omsorgsplassar som kan erstatte dagens langtidsavdelingar, og å sjå på samlokalisering av samfunnsfunksjonar, rådhus.

Moglegheitsstudiet vart presentert i ope møte i Sandøyhagen den 18.06.2014. Moglegheitsstudiet vart behandla i kommunestyret hausten 2014. Klikk Les meir for å lese vedtaket frå kommunestyremøte 23.10.2014, PS-sak 14/42: Avklaring av vedtak, prosessframdrift.

I kommunestyremøte 23.04.2015 var saka lagt fram som orienteringssak.

Søknadsfrist måndag 4. mai

Kommunale kulturmidlar - 2015

Standard søknadsskjema må nyttast. Det er bare søknader om drift og tilskot til forsamlingshus som skal behandlast politisk.

komvÅpen

Ny søknadsfrist 1.mai 2015

Ledig stilling - rektor ved Harøy skule

Ledig stilling - rektor ved Harøy skule frå 01.08.2015

folkehelseinstituttet

Folkehelseprofilar 2015 for kommunane er publiserte

Folkehelseinstituttet har publisert folkehelseprofilar 2015 for kommunane.. 2015-profilane inneheld nye indikatorar:

  • Utdanningsforskjellar i forventa levealder
  • Utvida indikator på drikkevatn
  • Lågaste meistringsnivå i rekning
  • Overvekt blant kvinner
  • Antibiotikabruk

Varsel om endring av opphaldskategoriar i barnehagen og nye betalingssatsar

Dei nye opphaldtidene vert endra frå 10.08.2015 og betalingssatsane vert endra frå 01.05.2015

grågås

Felling av skadegås 2015

Felling av skadegås på driven innmark tar til 9.mars 2015

Informasjon frå kommunelegen i Sandøy

Frå no av er det muleg å bestille time og reseptar gjennom SMS, APP (frå Google play eller App Store) og ganske snart per PC over www.kommunelegenisandoy.com

vegnamn

Tildeling av adresser i Sandøy kommune

Sandøy kommunestyre har i K-sak 14/21 og 14/34 vedteke vegnamn og husnummer i Sandøy kommune.