Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
kantine

Påmelding til kantinetilbod ved Harøy skule, skuleåret 2015-2016

De melder på eleven ved å opne og fylle ut skjema nedanfor. I år skal alle elevar meldast på frå 1-10. klasse.

Sandoytunet

1. gongs høyring

Sandøytunet 2014 - 2016

Styringsgruppa for prosjekt Sandøytunet 2014-2016 har beslutta at prosjektet skal ut til to høyringsrundar:

1. Høyring er utsending av skisseprosjekt frå ART med vedlegg, der siktemålet er å få tilbakemeldingar på løysingar som er vald.
Periode: 8.7.-4.8.2015.

2. Høyring er full høyring med politisk sak, og prosessvedlegg.
Periode: 11.8.-26.8.2015.

Siktemålet med 2 høyringar er å få flest mogleg tilbakemeldingar på prosjektet før politisk handsaming. Før kvar utlegging til høyring, vert det invitert til ope møte med innleiing frå  prosjektleiar.

Ann Kristin Røyset
leiar for helse- og omsorgstenester

 

Bilde Ungdomsbustad Harneshaugen

Søknadsfrist: 20. juli

Ledig ungdomsbustad - Harneshaugen

valglogo gull nynorsk

Utlegging av manntalet i Sandøy kommune

Manntalet vert lagt ut i veke 29.

politiet

Stenging av Sund og Fræna lensmannskontor sommaren 2015

Av tenestemessige hensyn blir lensmannskontora i Fræna og Sund stengde frå og med 29.06. - til og med 07.08.

valglogo gull nynorsk

Førehandsrøysting ved Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Førehandsrøysting går føre seg på Rådhuset. Sjå vedlagte oppslag.

Bustadhus

NAV Sandøy orienterer:

Låne- og tilskotsordningar til bustad

Rør

Oppstart med legging av ny hovudvassleidning frå Myklebust til Breivika.

Arbeidet med legging av den nye hovudvassleidninga langs fylkesveg 207 frå Myklebust til Breivika vil starte opp medio juni.

kyrkjevalet

Kyrkjevalet 2015

Her finn du informasjon om Kyrkjevalet i Sandøy 2015.