Hopp til hovedinnholdet på siden Hopp til nettstedskarta Hopp til kontaktinformasjon
Bile av Harøy med hav og fjell i bakgrunnen
sandoy brannvesen[1]

Ledige stillingar

Sandøy brannvesen

Sandøy brannvesen har to ledige stillingar som deltidsmannskap som brannkonstabel/røykdykkar

info

Tekniske tenester

Kontoret ved tekniske tenester vert stengt i veke 27. For teknisk bistand ring teknisk vakt 478 79 100

ARIM LOGO

Miljøstasjonen i Breivika

Miljøstasjonen i Breivika blir stengt 11. juli og 24. oktober 2016. Sjå lenkje til Årim.

biblioteket

Sandøy bibliotek

 

Sandøy bibliotek vert stengt frå 16.06.16 - 03.07.16. Det vert ope heile juli og august.

Oppslag

Kommunevåpen med omriss_65x83

Busetting av flyktningar

I samband med busetting av flyktningar er kommunen fortsatt interesert i å få kontakt med folk som kan ha bustader til leige. Bruk skjema som ligg under "Busetting av flyktningar", ta kontakt med Lodvar Espeland direkte på tlf.: 712 77 517, eller send e-post til lodvar.espeland@sandoy.kommune.no

Lokalt Talentstipend

Vinnaren av lokalt talentstipend 2016

Pressemelding Lokalt talentstipend

vegskilt

Vassforsyningsproblemer

Det er problem med tilførselen av vatn frå Haram, og vi arbeider med situasjonen.

Inntil ny melding kjem ber vi innbyggjarar om å vere særs merksame på situasjone, og ikkje nytte unødig vatn.

Ver og merksam på brannførebyggjande tiltak. Vi minner om generelt forbod mot bålbrenning.

KOMREF

Avtale mellom Ålesund kommune, Haram kommune, Sandøy kommune og Skodje kommune - Ålesund 15. juni 2016

Denne avtalen bygger på intensjonsavtalen for regionkommunen Ålesund, og har som formål å konkretisere denne. Der gjeldande avtaletekst i intensjonsavtalen for regionkommunen Ålesund står i konflikt med denne avtalen, vil teksten i denne avtalen vere gjeldande. 

Kommunevåpen med omriss_70x89

Gjeldande frå og med 31.05.2016

Ny postliste og møteplan