Lysgudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates

Kollekt: Kyrkjelydsarbeid

: Sandøy kyrkje
Tid: søndag 9. desember 15:00