Julegudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates

Kollekt: Kirkens nødhjelp

: Harøy kyrkje
Tid: mandag 24. desember 16:00