Pinsedag

Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates

: Sandøy kyrkje
Tid: søndag 9. juni 15:30