Møte i formannskapet

: Sandøytunet
Tid: tirsdag 1. oktober