Møte i formannskapet

: Sandøytunet
Tid: tirsdag 12. november