Møte i kommunestyret - Markering, siste møte for Sandøy kommunestyre

05. desember 2019 vert siste kommunestyret for Sandøy kommmunestyre.

Tid: torsdag 5. desember 17:15