Gudsteneste

Prest: Kaja Austad
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kyrkjelydsarbeid

: Harøy kyrkje
Tid: søndag 14. juli 17:00