Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kyrkjelydsarbeid

: Harøy kyrkje
Tid: søndag 11. august 11:00