Gudstjeneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: KFUK/KFUM

: Harøy Kyrkje
Tid: søndag 24. november 11:00