Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Misjonsprosjektet NMS

: Sandøy kyrkje
Tid: søndag 29. september 15:00