Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates

TV- aksjonen

: Harøy kyrkje
Tid: søndag 13. oktober 11:00