Lysgudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kyrkjelydsarbid

: Sandøy Kyrkje
Tid: søndag 8. desember 15:00