Lysgudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kyrkjelydsarbeid

: Harøy Kyrkje
Tid: søndag 8. desember 17:30