Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kirkens Nødhjelp

: Sandøy Kyrkje
Tid: tirsdag 24. desember 10:30