Gudsteneste

Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Kirkens Nødhjelp

: Harøy Kyrkje
Tid: tirsdag 24. desember 16:00