Gudsteneste

Prest: Ann Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Sjømannskyrkja

: Harøy Kyrkje
Tid: onsdag 25. desember 12:00