Gudsteneste

Merk! Ny tid!
Prest: Anne Marit Riste
Kantor: Robert Coates
Kollekt: Diakoni

: Harøy Kyrkje
Tid: tirsdag 31. desember 11:00