www.sandoy.kommune.no

Aktivitetskalender

Kategori:
Kalender:
Frå:
Til:
2019-03-25
18:00 "Stikk innom verkstad" for kartlegging av friluftsområde og kulturminne i Sandøy
2019-03-26
Møte i formannskapet
2019-03-27
18:00 Årsmøte Sandøy Næringslag
2019-03-28
17:30 20 års jubileum Harøy Helsestudio
2019-03-31
17:00 Gudsteneste
2019-04-03
16:30 - 18:30 "Stikk innom verkstad" for kartlegging av friluftsområde og kulturminne i Sandøy
2019-04-04
17:15 Møte i kommunestyret
2019-04-09
Kirkens Nødhjelp Fasteaksjon
2019-04-11
16:30 - 18:30 "Stikk innom verkstad" for kartlegging av friluftsområde og kulturminne i Sandøy
2019-04-14
11:00 Palmesøndag- Musikalsk påskevandring
2019-04-18
11:00 Skjærtorsdag - Gudsteneste
2019-04-19
15:30 Langfredag - Gudsteneste
2019-04-19
18:00 Langfredag - Gudsteneste
2019-04-21
15:00 Påskedag - Gudsteneste
2019-04-21
17:00 Påskedag - Gudsteneste
2019-04-25
18:00 - 20:00 Møte i Sandøy Næringslag
2019-04-27
10:30 Konfirmasjon
2019-05-11
10:30 Konfirmasjon
2019-05-14
Møte i formannskapet
2019-05-17
12:00 Gudsteneste
2019-05-23
17:15 Møte i kommunestyret
2019-05-30
13:00 Kristi Himmelfartsdag- gudsteneste
2019-06-09
15:30 Pinsedag
2019-06-11
Møte i formannskapet
2019-06-20
17:15 Møte i kommunestyret
2019-06-23
11:00 Gudsteneste
2019-07-27
15:00 Den Blå Timen med Unni Wilhelmsen
2019-07-27
18:00 Den Blå Timen med Unni Wilhelmsen
2019-09-03
Møte i formannskapet
2019-09-09
10:00 - 21:00 Valting nye Ålesund kommune
2019-09-19
17:15 Møte i kommunestyret
Tips ein ven Skriv ut
Publisert | Oppdatert 14. august 2018