Bustad: 6487 Harøy

Parti: Høgre

Politisk engasjement:   Kommunestyret

Medlem av kommunestyret sidan: 2004 - 2007 og frå august 2009  -

E-post: Andrine Olin Finnøy