Bustad: 6487  Harøy

Parti: Høgre

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret : Frå 2015

E-post: Ann Elin A. Harnes