I den forbindelse blir det ein del vegarbeid også i forkant av asfalteringa. Omkjøringar vil bli merka, men vi ber om forståing om det skulle skje endringar under vegs.

Vi ber også om at trafikantar viser hensyn og har forståing for forberedingane som må gjerast i forkant av arbeidet. Asfaltkantar kan forekomme. Det er difor viktig å køyre forsiktig der vi har forberedt for asfaltering.