Betalingssatsane gjeld frå  01.01.2017

Elevbetaling kulturskule pr. år: 2927,-

Kulturskule for korpsmedlemmar pr. år: 2350,-

Instrumentleie pr. år: 360,-

Søskenmoderasjon: 20%

Avtale om fast dirigentteneste til skulekorps ligg på 65% av kostpris, i høve andre lag og organisasjonar vert det mogleg å inngå avtaler til sjølvkost.