Brannvesenet innfører totalforbod mot å gjere opp ild utandørs i Sandøy kommune.  Forbodet gjeld frå og med måndag 28. mai 2018 og inntil vidare.

Det fine været har ført til at det er svært tørt i fleire områder i regionen vår, som i store deler av landet for øvrig. Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i flere kommuner i Møre og Romsdal og indeksen er aukande. Dei siste dagene har brannvesenet rykket ut til flere gras- og lyngbranner i Møre og Romsdal.
Når det er så tørt som nå skal det svært lite til før det begynner å brenne, sier brannsjef Kim André Breivik.
Frå 15. april til 15. september er det eit generelt forbud mot å gjere opp bål i naturen. Dette gjeld også bål og grilling i tilknytning til naturen. I denne perioden er det kun tillatt å gjere opp ild der det åpenbart ikkje kan medføre brann. Dette er imidlertid på eigen ansvar og risiko.

All bruk av ild representerer nå brannfare.

I disse dager er det imidlertid så tørt i vegetasjonen at all bruk av ild i naturen representerer en brannfare - derfor innfører vi totalforbud, uttaler brannsjef Kim André Breivik. Forbudet gjeld inntil det kommer nedbør av betydning. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

KVA BETYR TOTALFORBUD MOT Å GJERE OPP ILD UTENDØRS?

Brannsjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjere opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikkje er trygt å gjere opp ild utendørs, sjølv ikkje på godkjente bål- og grillplasser.

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen kor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører. 

HER ER REGLENE UNDER TOTALFORBUD

DETTE KAN DU GJERE:

Grille i din egen hage med aktsomhet.

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, sjølv i folks hager. Dette vil bli formidlet i ei pressemelding og via lokale medier.

DETTE KAN DU IKKE GJØRE: 

Det er ikkje lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs .

Det er ikkje lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog og mark.

Det er ikkje lov å tenne bål og grille i strandsonen.

Det er ikkje lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene.

Det er ikkje lov å brenne hageavfall, sjølv på eigen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.