Bustadkontoret har ansvar for alle kommunale bustadar og bygg.

Har de spørsmål om leige av bustad, eller leige av lokale i Sandøyhagen, ta kontakt med bustadskoordinator.

Kontoret har kontortid 1 dag pr veke ved tekniske tenester. Avtal tid om de ønskjer møte.

Kontakt oss