Bygdekinoen har filmframsyningar i allrommet i Sandøyhagen.

Her finn du lenkje til Bygdekinoen si heimeside der du finn kva filmar som skal visast i Sandøyhagen næraste framtid.