Naboliste leverast ut av kommunen, situasjonskart for eigedomen din kan skrivast ut frå kartløysinga til kommunen. (Sjå framgangsmåte her for utskrift av situasjonskart med reguleringsplan og eigedomsgrenser)

 

Ny ordning:

Som eit ledd i arbeidet med å bygge gode stabile tenester for framtida i den nye kommunen er det no igangsett eit pilotprosjekt der Sandøy og Skodje har inngådd eit eit samarbeid for bygge- og delesaksbehandling, som inneber at Skodje sin saksbehandlar også behandlar Sandøy sine byggesaker.

Byggesaksbehandler har kontordag i Sandøy kvar tysdag. Søknader, spørsmål og andre henvendingar sendast som vanleg til post@sandoy.kommune.no.

 

Normalvilkår for byggjeløyve for Sandøy kommune

Sandøy kommunestyre har i møte 10.04.2013 vedteke Normalvilkår for byggjeløyve for Sandøy kommune.

VEILEDNINGSARK FRÅ NKF: