Opningstider:

Tilbodet er ope tysdag, onsdag og torsdag, frå kl. 08.00- 16.00.

Skyss, opphald og måltid er inkludert i betalingsordninga for tenesta.