Opningstider:

Tilbodet er ope måndagar frå kl. 08.00- 16.00.

Skyss, opphald og måltid er inkludert i betalingsordninga for tenesta.

 

Kontaktpersonar:

Ann Kristin Røyset, Tone Gandrudbakken