Ålesund er med i prosjektet Smartare Transport og vil nå kartlegge korleis innbyggarane i Ålesund brukar transport til og frå jobb/skole. Vil du delta i vår spørreundersøking om dine reisevanar?

Resultata frå undersøkinga vil bli bukt til å utarbeide båtkonsept og ruter for persontransport til sjøs. Undersøkinga vil i hovudsak bli gjennomført i trafikknutepunkt som Ålesund sentrum, Langevågsbåten, Hessa og NTNU Campus/NMK.

Klikk her for å kome til spørreundersøking om Smartare Transport

Ansvarleg for undersøkinga:

Prosjektgruppe Smartare Transport ved NTNU i Ålesund
smarteretransport@alesund.ntnu.no