Teknisk etat melder frå at dei jobbar med snømåking, men det tek tid å få unna all snø. Vi ber om at folk er forsiktige og tek det rolig langs vegane.

 

Om ein skulle få problem, kontakt kommunen på telefon: 70 16 57 00 eller teknisk vakt 47 87 91 00