Etter vannlekkasjen onsdag 06.juni har enkelte opplevd brunt vatn. Dette er ufarleg. Utspyling av vannrør pågår.

Er du plaga med brunt vatn heime, kan du prøve å spyle ut di eiga stikkledning. Opne gjerne kranen tett ved inntaket om mogleg.