Kommunestyret i Sandøy har vedtatt at Skatteetaten sitt formuegrunnlag skal leggast til grunn for utskriving av eigedomsskatt. Der kommunen ikkje har mottatt grunnlag frå Skatteetaten, har taksering blirr gjennomført av kommunen.

Sandøy Kommune har gjennomført taksering av bustader, våningshus, fritidseigedommar og naust. Takstane dannar grunnlag for utskriving av eigedomsskatt første gong i 2016. Takstane blir lagt til offentleg ettersyn i perioden 22.02.16 - 18.03.16 ved sørvistorget på rådhuset i kommunen. Klagefristen er satt til 11.04.16.

 

Faktura for eigedomsskatt blir sendt ut i to terminar. Rundt 01.10.16, og 01.01.17.

 

Sørvistorget er ope kvar arbeidsdag frå kl. 10.00 - 15.30.

 

Ved spørsmål, kontakt oss på følgjande måte:

  • Telefon: 71277500
  • E-post: eigedomsskatt@sandoy.kommune.no
  • Post: Sandøy Kommune, Eigedomsskattkontoret, Steinshamnvegen 112, 6487 Harøy

 

 

Under finn de ulike dokument som kan være nyttige:

Spørsmål og svar om eigedomsskatt

Veileder om utsettelse/ nedsettelse/ ettergivelse

Skjema for nedsettelse/ ettergivelse av eigedomsskatt PDF