Sandøy kommune oppfordrar grunneigarar og byggeigarar til å sende inn skjema, dette gjeld også om du tidlegare har gitt munnleg beskjed til kommunen. Det er fleire i kommunen som har bygg på grunn dei ikkje sjølv eig. Ofte er det ikkje papir på slike gamle avtalar og kommunen er avhengig av å få inn informasjonen frå dei det gjeld.

Skjema finn du her.

"Eigedomsskatt - Kontrakt mellom grunneigar og byggeigar"

 

Leverast til:

Sandøy kommune

Steinshamnvegen 112

6487 Harøy

eller

post@sandoy.kommune.no