Sandøy kommune sitt eldreråd har inneverande valperiode desse representantane:

Medlem:  

Varamedlem: (personlege)

Jorunn Skjelten - leiar Kirsten Huse
Alvin Husøy - nestleiar    Ingebjørg Johansen
Kjellaug Iversen Breivik  Erna Myklebust
Brynhild Finnøy Roald Huse
Lena Husøy (frå kommunestyret) Andrine Finnøy (frå kommunestyret)

                              

 Jorunn Skjelten er vald til Sandøy kommune sin kontaktperson vedr. Vern for eldre. Sjå lenkje.