Sandøy kommune har med heimel i Plan- og bygningslova § 11-14 og § 11-17, i F-sak 2019/, vedteke å legge forslag til endring av føresegnene til arealdelen til kommuneplanen, datert 29.05.2019, ut til offentleg ettersyn i perioden 20.06. – 02.08.2019.

 

Eventuelle merknader må vere skriftlege og sendt Sandøy kommune innan 02.08.2019.

 

Dokumenta ligg på saken her:

http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sandoy/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2019002861&