Etablerarprøva skal sikre at ansvarleg for ein serveringsstad har nødvendig kunnskap og kvalifikasjonar for drifta. Kommunen er ansvarleg for å halde og å rette prøva. For å få serveringsløyve, må dagleg leiar for staden ha bestått etablerarprøva og ha god vandel. Etablerarprøva er ei fleirvalsprøve, og du vil få 90 minutt til å svare på spørsmåla. Opplysningar om læremateriell får du i kommunen. Når du har bestått prøva, skriv kommunen ut eit bevis.
 
 
Kostnad:  Etablerarprøva
                                                                                  
Lover og retningsliner: Serveringslova § 5
 
Aktuelle lenkjer:
-         Brønnøysundregistrene