For å ta prøva må du betale ei forskotsgebyr til kommunen på kr 400,-