Retningsliner

Denne versjonen er vedteke av Sandøy kommunestyre 12.06.2013