Det vil foregå felling av skadegås på driven innmark i Sandøy kommune i tidsperioden f.o.m 10.mars t.o.m 30. april 2019, unntatt søn- og heilagdagar i perioden og frå skjærtorsdag 18.04 til og med 2. påskedag 22.04 2019

Felling kan skje heile døgnet (jfr. vanlege reglar for jakt og lysforhold)

 

Berre grunneigarar/ bønder som lid økonomisk tap, kan søkje om løyve til å felle skadegås. Søknaden skal skrivast på særskilt skjema som ein får ved sørvistorget på rådhuset, eller elektronisk på kommunen si heimeside.

Kunngjering

Søknadsskjema for felling av skadegås