Etternamn Fornamn Telefon Mobil Funksjon/ tittel Arbeidsstad
Aksnes Jens 70 16 31 80   Seniorkonsulent IKT E-kommune Sunnmøre
Ask Vibeke 712 77 537 976 62 015 Inspektør Harøy skule Sandøyhagen
Bakke Åse Kristin Ask   455 02 595 Varaordførar  
Breivik Irene Finnøy   99 09 14 06 Ped.leiar Hummaren Harøy barnehage
Breivik Anna K.   99 09 17 07 Ped.leiar Kamskjelet Harøy barnehage
Breivik  Kim Andrè 70 16 57 20 977 66 771 Leiar tekniske tenester Rådhuset
Brunvoll Brit 712 77 579 918 60 193 Jordmor Sandøytunet
Eidem Berit   90 60 60 32 Ped.leiar Sneglehuset Harøy barnehage
Einvik Espen 70 16 57 07   Lønskonsulent Rådhuset
Espeland Lodvar 70 16 57 13   Rådgjevar Rådhuset
Gandrudbakken Martin 70 16 57 22      
Gandrudbakken Tone 70 16 57 85 958 29 096 Fagleiar sak/teneste Sandøytunet
Harnes  Leila Helouli 74 73 38 72 907 08 070 Leiar barnevern NAV kontoret
Harneshaug Frank 70 16 57 09   Rådgjevar IKT Rådhuset
Harneshaug Helen 712 77 537   Teamleiar kulturskulen Sandøyhagen
Harneshaug Håvard   947 91 510 Bustadkoordinator/ Teamleiar tekniske tenester Rådhuset
Heggdal  Berit 70 16 57 04   Konsulent Rådhuset
Heggen Anne Johanne 712 77 555 90 60 60 32 Ped.leiar Sjøhesten Harøy Barnehage
           
Huse Ingrid 712 77 550 468 16 700 Styrar Harøy barnehage Harøy barnehage
Huse Torill 992 86 741   Hjelpemiddel kontakt Sandøytunet
Husøy Mariann 70 16 57 06   Rådgjevar Rådhuset
    712 77 546   Biblioteket Sandøyhagen
Johansen Cecilie 712 77 535 416 35 265 Rektor Sandøyhagen
Lausund Anita Morsund   990 91 407 Ped.leiar Krabben Harøy barnehage
Leite Bent   975 67 552 Saksbehandlar byggesak Rådhuset
Maier Hildegard 70 16 57 13 901 74 046 PPT Sandøyhagen
Myklebust Oddvar 70 16 57 05 906 58 452 Ordførar Rådhuset
Myklebust Annlaug Knardal 70 16 57 02   Fagleiar sørvis og arkiv Rådhuset
Myklebust Nina 712 77 540 932 92 787 SFO- leiar Sandøyhagen
Naas Kristina Røyset 70 16 57 00   Kontormedarbeidar Rådhuset
Røyset Ann Kristin 70 16 57 80 922 67 952 Einingsleiar helse- og omsorgstenster Sandøytunet
Sandøy  Sandra 70 16 57 85 950 87 457 Fagleiar drift/ forvaltning Sandøytunet
Skarshaug May Britt 992 86 741   Synskontakt Sandøytunet
Slinning Sol Berntsen 70 16 57 21   Avdelings ingeniør Rådhuset
Steinshamn Else 712 77 541 480 91 888 Leiande helsesøster Sandøytunet
Surowiec Åshild 712 77 530   Konsulent/ Kontormedarb. Harøy skule Rådhuset/ Sandøyhagen
Sønderland Anny 70 16 57 10 97 53 99 87 Rådmann Rådhuset
Viken Birgitte 992 86 741   Hørselkontakt Sandøytunet
Walter Sven 712 77 570 916 25 492 Kommuneoverlege Sandøytunet
Øen Anita 70 16 57 15   Einingsleiar Oppvekst og kultur Rådhuset