Etternamn Fornamn Telefon Mobil Funksjon/ tittel Arbeidsstad
Aksnes Jens 70 16 31 80   Seniorkonsulent IKT E-kommune Sunnmøre
Ask Vibeke 712 77 537 976 62 015 Inspektør Harøy skule Sandøyhagen
Bakke Åse Kristin Ask   455 02 595 Varaordførar  
Breivik Irene Finnøy   906 06 032 Ped.leiar Sjøhesten Harøy barnehage
Breivik Anna    999 91 406 Ped.leiar Kamskjelet/ Sneglehuset Harøy barnehage
Breivik  Kim Andrè 712 77 520 977 66 771 Leiar tekniske tenester Rådhuset
Brunvoll Brit 712 77 579 918 60 193 Jordmor Sandøytunet
Eidem Berit   995 06 701 Ped.leiar Sjøstjerna Harøy barnehage
Einvik Espen 712 77 516   Lønskonsulent Rådhuset
Espeland Lodvar 712 77 517   Rådgjevar Rådhuset
Fitje Gerhard Strand 712 77 522   Driftsleiar Rådhuset
Gandrudbakken Tone 712 77 582 958 29 096 Fagleiar sak/teneste Sandøytunet
Harnes  Leila Helouli 74 73 38 72 907 08 070 Leiar barnevern NAV kontoret
Harneshaug Frank 712 77 513   Rådgjevar IKT Rådhuset
Harneshaug Helen 712 77 537   Teamleiar kulturskulen Sandøyhagen
Harneshaug Håvard 712 77 524 947 91 510 Bustadkoordinator/ Teamleiar tekniske tenester Rådhuset
Heggdal  Berit 712 77 504   Konsulent Rådhuset
Heggen Anne Johanne 712 77 555 948 01 410 Assisterande styrar Harøy barnehage Harøy Barnehage
Hersel Anett Husøy     Folkehelsekoord.  
Huse Ingrid 712 77 550 905 53 406 Styrar Harøy barnehage Harøy barnehage
Huse Torill 992 86 741   Hjelpemiddel kontakt Sandøytunet
Husøy Mariann 712 77 508   Rådgjevar Rådhuset
Johannessen Mona Kathrin 712 77 546   Biblioteket Sandøyhagen
Johansen Cecilie 712 77 535 416 35 265 Rektor Sandøyhagen
Lausund Anita Morsund   990 91 407 Ped.leiar Krabben Harøy barnehage
Leite Bent 712 77 524 975 67 552 Saksbehandlar byggesak Rådhuset
Maier Hildegard 712 77 545 901 74 046 PPT Sandøyhagen
Myklebust Oddvar 712 77 505 906 58 452 Ordførar Rådhuset
Myklebust Annlaug Knardal 712 77 502   Fagleiar sørvis og arkiv Rådhuset
Myklebust Nina 712 77 540 932 92 787 SFO- leiar Sandøyhagen
Naas Kristina Røyset 712 77 503   Kontormedarbeidar Rådhuset
Røyset Ann Kristin   922 67 952 Einingsleiar helse- og omsorgstenster Sandøytunet
Sandøy  Sandra 992 86 741 950 87 457 Fagleiar drift/ forvaltning Sandøytunet
Skarshaug May Britt 992 86 741   Synskontakt Sandøytunet
Slinning Sol Berntsen 712 77 521   Avdelings ingeniør Rådhuset
Steinshamn Else 712 77 541 480 91 888 Leiande helsesøster Sandøytunet
Surowiec Åshild 712 77 530   Konsulent/ Kontormedarb. Harøy skule Rådhuset/ Sandøyhagen
Sønderland Anny 712 77 510 97 53 99 87 Rådmann Rådhuset
Viken Birgitte 992 86 741   Hørselkontakt Sandøytunet
Walter Sven 712 77 570 916 25 492 Kommuneoverlege Sandøytunet
Øen Anita 712 77 515   Einingsleiar Oppvekst og kultur Rådhuset