Folkehelsekoordinator er kontaktperson innan:

* Prosjektleiing " Kva er viktig for oss?" i samarbeid med ordførar

* God helse partnerskapavtalen

* Friluftsrådet

* Stikk ut

* Den årlege aktivitetsveka

* Oppfølging av tippemidlar og anleggsliste knytt til dette i kommunen

 

Folkemøte 2. mars

Spørjeundersøking