BkwBAAB DJgCAAD 82P 8A EcK 2gS 6HMQAAAAASUVORK 5CYIIA

Grunna tørt og varmt vèr, høgt vassforbruk og for å oppretthalde god vassberedskap, innførast det frå og med 31. mai forbod mot all unødig bruk av vatn.

Eksempel:

- Bruk av vannspredar og slange

- Bilvask

- Fylling av hagebasseng og liknande

Hageslangane skal koplast frå utekran. Dette gjeld alle abonnentar tilknyt Sandøy kommunale vassverk.

Ta også hensyn ved dusjing og liknande. Ikkje la vatnet renne unødig.

 

4- 5 gongar normalt forbruk

Om du har ein vannspredar med normalt trykk i 3-4 timar, tilsvarar dette eit vassforbruk på 2- 3000 liter vatn, altså 4- 5 gongar normalt hushaldningsforbruk.