Aukra møtestart: 10:00, Kommunehuset Aukra

Midsund møtestart: 13:00, Møterom Midsund sjukeheim

Sandøy møtestart: 11:00, Kommunehuset Sandøy

 

Møtedatoar

Aukra:

25.01.18

01.12.18

22.03.18

19.04.18

24.05.18

21.06.18

Midsund:

29.01.18

26.02.18

19.03.18

23.04.18

28.05.18

25.06.18

Sandøy:

08.01.18

05.02.18

05.03.18

09.04.18

07.05.18

04.06.18

Røde datoer er berammede møtedatoer, ber om at dere merker av disse datoene i kalenderen!

Varamedlemmer møter kun på egen innkalling.