Kvalifikasjonar:

  • Formell godkjent lærarutdanning, frå høgskule eller gjennom universitetsfag eller praktisk pedagogisk utdanning.
  • Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.

Personlege eigenskapar:

  • Kommuniserer og samarbeider godt.
  • Fleksibel.
  • Vil bidra til å utvikle ein moderne skule.
  • Legg vekt på utvikling av klassemiljøet, og ser samanhengen mellom klassmiljøet og god læring.

Vi kan tilby:

  • Lønn og pensjon etter gjeldande tariffavtalar.
  • Ein skule i utvikling som fokuserer på teamarbeid.
  • Bustad

Stillinga er i utgangspunktet eit 100 % vikariat men fast tilsetting kan bli aktuelt.

Det vert stilt krav om godkjent politiattest for tilsettinga.

Søknadsfrist 01.11.2019

Søknad sendast: post@sandoy.kommune.no eller per post til
Sandøy kommune, Austrevegen 15, 6547 HARØY.

Ved spørsmål om stillinga kontakt einingsleiar Anita Øen tlf. 450 12 242