Bustad: 6487 Harøy

Parti: Høgre

Politisk engasjement: Kommunestyret

Medlem av kommunestyret sidan: 2011

E-post: Helge Ervik