Helsestasjonen er eit lavterskeltilbod som har til hensikt å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og å førebygge sjukdommar og skader. Vi ønskjer å gi rett hjelp til rett tid gjennom rettleiing, rådgjeving, helseundersøkingar, vaksinasjonar og tverrfaglig samarbeid.

I tillegg til det faste programmet for konsultasjonar og helseundersøkingar kan du som forelder ta kontakt vedkomande spørsmål og bekymringar som gjeld barnet ditt.

Helseundersøkingane gjennomfører vi og i Harøy barnehage.

 

Kontakt oss