Henting av avfall før og etter påske:

Måndag 15.april: Henting av matavfall

Tysdag 23. april: Henting av restavfall og glas og metall. (måndagsruta).

 

Breivika miljøstasjon har endra opningstid i påska:

Måndag 15. april: Normal opningstid 15:00 - 18:00

Torsdag 18. april (Skjærtorsdag): Stengt

Måndag 22. april (2. påskedag): Stengt

Ellers held miljøstasjonen opent som normalt måndagar og torsdagar frå 15:00 - 18:00.