Bustad: 6487 Harøy

Parti:  Venstre

Politisk engasjement: Formannskap og Kommunestyre

Medlem av kommunestyret : Frå 2015

E-post:  Hildegard Maier