Nokre gongar kan det vere nødvendig at barnet flyttar ut av heimen sjølv om foreldra ikkje er einige i det. Då overtek barnevernet omsorga og finn fosterheim eller eit anna omsorgstilbod. Vi kan gi hjelp heilt til fylte 23 år.